Nedaří se srovnat hodnotu pH, co to způsobuje, existuje řešení?

Zde bývá na vině alkalinita vody. Celková alkalinita je termín, kterým se označuje podíl hydrogenuhličitanových iontů (uhličitanová tvrdost) ve vodě. Tyto látky jsou přímo zodpovědné za udržování stabilního pH vody.


Jsou-li ve vodě obsaženy v množství 80 – 120 mg/l, voda je schopná správně reagovat na přidané přípravky pH plus a pH mínus a do jisté míry sama hodnotu pH vyrovnávat. Alkalinitu jednoduše změříte Testovacími proužky pH/chlór/alkalinita z naší nabídky.

Příliš nízká alkalinita se projevuje prudkými výkyvy pH a nepřiměřenými reakcemi vody na dávkování přípravků ke stabilizaci pH (například při přidání malého množství přípravku pH mínus hodnota pH výrazně poklesne, za krátkou dobu je ale na původní hodnotě). Zde problém jednoduše vyřešíme přidáním přípravku Alkalita.

Naopak se stává, že se pH drží neustále vysoko, spotřeba přípravku pH mínus je obrovská, ale pH nelze snížit. Tento stav ukazuje na příliš vysokou alkalinitu vody. Tady je řešení složitější. Vodu je třeba upravit vysokým nárazovým přidáním pH mínus tekutý do klidné bazénové vody (při vypnuté filtraci). Zde je velmi těžké určit dávkování, doporučujeme vyzkoušet ve větší nádobě s odebraným vzorkem bazénové vody.